Mobilhus is verantwoordelijk voor een correct beheer en de verwerking van uw uw gevgevens.

Mobilhus VOF

De Biststraat 9 
2400 MOL
info@mobilhus.be
+32 (0)497 59 36 13

Ond.Nr.: 0675874422

 

Persoonsgegevens

Mobilhus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Rijbewijs (wettelijke verplichting - type rijbewijs)

- Rekeningnummer

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mobilhus.be dan verwijderen wij deze informatie.

Mobilhus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het contractueel verwerken van uw boeking;

- Het versturen van onze nieuwsbrief;

- Om contact met u te kunnen opnemen in het kader van aanvraag offerte en opvolging van geboekte vakanties (telefonisch/e-mail);

- Bij wettelijke verplichting, bijv. voor onze belastingaangifte.

Duurtijd bewaren persoonsgegevens

Mobilhus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende termijnen voor de volgende types van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens -> Tot 1 jaar na afloop van de geboekte vakantie of trip;
Adres -> Tot 1 jaar na afloop van de geboekte vakantie of trip;

Rijbewijs -> Tot 1 jaar na afloop van de geboekte vakantie of trip;

Rekeningnummer -> Tot 1 jaar na afloop van de geboekte vakantie of trip.

Dit voor de terugstorting van de waarborg en het verrekenen of doorsturen van eventuele boetes of andere (verkeers)inbreuken.

Delen van persoonsgegevens met derde partijen

Mobilhus verkoopt in geen geval uw gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor correcte en wettelijke uitvoering van onze overeenkomst met u Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobilhus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Mobilhus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan u doen door contact op te nemen met info@mobilhus.be of via +32 (0) 497 59 36 13. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Verder heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestaand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mobilhus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Mobilhus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bij Mobilhus willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mobilhus.be.