Huurvoorwaarden

•    Een week huur loopt in principe van vrijdag tot vrijdag of van zaterdag tot zaterdag (in overleg). De mobilhome dient te worden opgehaald tussen 15h en 17h (afhaaluur in functie van datum van boeking. Eerst boeken = eerst afhalen) en moet worden ingeleverd tussen 9h en 10h. Andere dagen en uren zijn enkel mogelijk na voorafgaandelijk akkoord en bij beschikbaarheid. Zie afspraken in het huurcontract.

•    Per week zijn maximaal 2000 km inbegrepen in de huurprijs in tussen- en hoogseizoen, 1500 km per week in laagseizoen, vanaf 3 weken huur gelden onbeperkte kilometers. Bij afwijkende verhuurduur geldt een maximum van 200 km/dag. De bij inlevering gereden kilometers die deze maxima overstijgen, worden de huurder aangerekend.

•    Betalingsvoorwaarden: de boeking is pas definitief na betaling van een voorschot van 30% van de totale huurprijs. Indien het saldo minstens 6 weken voor de aanvang van de huurperiode niet voldaan is, tenzij anders overeengekomen, vervalt de boeking en behoudt de verhuurder het betaalde voorschot.

•    In de huurprijs zijn inbegrepen:

  • Omnium verzekering

  • Reisbijstand binnen Europa voor voertuig en inzittenden

  • De uitrusting en opties vermeld bij de specificaties van de motorhome

  • Eet- en kookgerei (borden, bestek, kookpotten, etc...)

  • Plooitafel en comfortabele campingzetels (2 tot 5 stuks, afhankelijk van het maximaal aantal rijplaatsen.)

  • Klein materiaal als verlengkabel, adapter voor huisstopcontacten, WC product, tuinslang, wielkeggen ...

  • Gids met overnachtingsplaatsen voor mobilhomes in Europa

  • Verbruik van lpg/gas voor verwarming en keuken

  • Parkeerplaats voor de wagen

  • 21% btw

•    De door de huurder te betalen waarborg bedraagt 1000€. Dit bedrag dient minstens 8 dagen voor aanvang van de huurperiode op de rekening van de verhuurder toe te komen. Indien hier niet aan voldaan is, kan voornoemd bedrag ook cash worden overhandigd aan de verhuurder bij het ophalen van het voertuig.

•    De mobilhome wordt verhuurd met gevulde propaantanks. 

•    Roken in de motorhome is verboden, evenals frituren en wokken.

•    Huisdieren zijn niet toegelaten aan boord van de mobilhome.

•    Bestuurders zijn min. 23 jaar en min. 3 jaar in het bezit van een rijbewijs. Voordat de huurder met de mobilhome vertrekt, zal hij een document dienen te ondertekenen waarin hij verklaart de laatste 3 jaar geen schadegeval in het verkeer te hebben veroorzaakt.

•    Het is verboden om met de motorhome naar wintersportoorden te rijden. Hij is o.a. niet voorzien van winterbanden noch sneeuwkettingen of verwarmde (vuil)watertanks.

•    Het is ten strengste verboden de mobilhome te gebruiken voor eender welke illegale bezigheid als mensensmokkel, drugshandel of -smokkel,...

•    Inbeslagname: In geval van tjidelijke of definitieve inbeslagname van het gehuurd voertuig, zal de huurder de verhuurder integraal vrijwaren.

•    Alle gebeurlijke verkeers- of andere boetes opgelegd aan de mobilhome of zijn inzittenden tijdens de huurperiode, zijn ten laste van de huurder en zullen integraal door de verhuurder van de waarborgsom worden afgetrokken. Om deze reden zal de verhuurder de waarborgsom pas terugbetalen na hoogstens 3 weken na inlevering van de mobilhome.

•    De kost van een eventuele schade wordt door de verhuurder ingehouden van de waarborg. Indien het om grote schade gaat, wordt de waarborg ingehouden als vergoeding van de franchise.

    De maximaal toegelaten massa van 3500 kg (voor rijbewijs B voertuigen) mag in geen geval overschreden worden. Alle schade, boetes, ongevallen die veroorzaakt worden als gevolg van het overladen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de huurder. Alle schade die niet door de verzekering gedekt wordt zal hem/haar ten laste zijn

•     Eventuele boetes en alle andere gevolgen, opgelopen door het overschrijden van de maximaal toegelaten massa van 3500 kg zijn voor de huurder.

•    De mobilhome moet worden afgehaald door de persoon die de huuraanvraag heeft ingediend. In geen geval zal de toestemming gegeven worden aan een derde om te vertrekken met de mobilhome, noch na voorlegging van zijn eigen identiteitsbewijs en rijbewijs noch na voorlegging van identiteitsbewijs en/of rijbewijs van de aanvrager van de huur of anderen.

•    De huurder moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en dito rijbewijs en dient beide voor te leggen aan en te laten kopiëren door de verhuurder.

    De mobilhome wordt vertrekkensklaar en volledig volgetankt (diesel, water, gas) voor u klaargezet. Wij verwachten hem opnieuw volgetankt terug.

•    Bij het inleveren verwachten wij de mobilhome gepoetst (binnen) terug. De binnenschoonmaak kan door Mobilhus gebeuren voor 50€ (na afspraak). 

•    De toiletcassette wordt door de huurder voor het terug inleveren leeggemaakt en met zuiver water nagespoeld.

•    Elk schadegeval wordt onmiddellijk aan de verhuurder gemeld, zodat er tijdig een oplossing kan worden gezocht.

Voor meer info: info@mobilhus.be

​​